Slide

Poradnik

ORGANIZACJA POGRZEBU

Jak przygotować pogrzeb bliskiego?

Gdy umiera ktoś z naszych najbliższych, jedną z pierwszych spraw jest organizacja pogrzebu. W tym trudnym momencie, gdy człowiek targany jest wieloma emocjami, i po ludzku smutny, trzeba zająć się ostatnią ziemską drogą Zmarłego.
Warto w takim momencie skorzystać z pomocy Zakładu Pogrzebowego JÓZEF GÓRECKI. Nasi doświadczeni pracownicy pomogą Wam przejść bezboleśnie przez trudny etap organizacji pogrzebu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu.

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Organizacja pogrzebu składa się z kilku etapów.
Pierwszym z nich, jeszcze przed zgłoszeniem się do Zakładu Pogrzebowego, jest uzyskanie dokumentów zaświadczających zgon.
Procedura jest różna, w zależności od tego, gdzie zmarł nasz bliski.

1. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu:
W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon (pogotowie ratunkowe lub przychodnia rejonowa).
Wystawiona przez lekarza karta zgonu umożliwia zakładowi pogrzebowemu odbiór ciała.

2. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu:
Obowiązek sporządzenia karty zgonu spoczywa na pracownikach danej placówki.
Ciało przechowywane jest w szpitalnej chłodni do czasu odbioru przez wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy.

3. Zgon nastąpił w placówce opiekuńczej.
Kartę zgonu wystawia lekarz współpracujący z domem opieki lub pogotowie ratunkowe.
Placówki te nie posiadają chłodni.
Ciało odbierane jest zazwyczaj przez zakład pogrzebowy wskazany wcześniej przez rodzinę lub przewożone do prywatnej chłodni.

Niezbędne dokumenty

Z otrzymaną kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by zarejestrować zgon i uzyskać skrócony odpis aktu zgonu.
Do uzyskania aktu zgonu należny przedstawić następujące dokumenty:

• karta zgonu,
• dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza,
• dowód tożsamości osoby zmarłej,
• dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy przedłożyć pisemne zezwolenie z danego organu na pochowanie zmarłego.
Ponadto, jeżeli organizowany jest pogrzeb katolicki, a msza ma odbyć się poza parafią osoby zmarłej, wymagane jest zezwolenie od księdza (z kościoła parafialnego lub od kapelana z domu opieki, jeżeli osoba w takim domu dłużej przebywała) – ten dokument można dostarczyć w terminie ustalonym przez zakład pogrzebowy.
Jeżeli ciało zmarłego znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej, należy dostarczyć zezwolenie z Prokuratury, zezwalające na odbiór Ciała do pochowania.

Wizyta w zakładzie pogrzebowym

Z Aktem Zgonu należy pojawić się w Zakładzie Pogrzebowym i ustalić szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Należy wybrać trumnę lub urnę, a także garderobę dla zmarłego.
Czasem wiemy, w czym Zmarły bądź Zmarła chciał być pochowany. Jednak w przypadku, gdy w szafie Zmarłego nie znajdziemy nic odpowiedniego, wówczas warto zdać się na profesjonalistów. Pracownicy Zakładu Pogrzebowego GÓRECKI doradzą w zakresie doboru garderoby żałobnej, dostępnej na miejscu.

W następnym etapie przygotowań wiele zależy od tego, czy ma odbyć się msza żałobna, czy też rodzina zmarłego decyduje się na pogrzeb świecki. Szczegóły opisaliśmy w kolejnych artykułach.

W zależności od lokalnych zwyczajów godzinę Mszy Żałobnej można ustalić od razu w Zakładzie Pogrzebowym. Czasem niezbędna jest także wizyta w kościele, w którym ma odbyć się Ostatnie Pożegnanie Zmarłego.

Lokalne zwyczaje często określają także wystawienie zwłok, które pozwala na pożegnanie się ze Zmarłym. Jeżeli mamy wątpliwości, tu także radą pomogą nam pracownicy Domu Pogrzebowego.

Podczas wizyty w Zakładzie Pogrzebowym ustala się również finansowanie pogrzebu.