Slide

Poradnik

Transport zwłok

Przepisy dotyczące transportu zwłok

W Polsce przepisy dot. sprowadzenia zwłok z zagranicy regulują następujące dokumenty:

• Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,‍
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,‍
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,‍
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania.

W czasach, gdy miliony Polaków pozostają na emigracji, zagadnienie transportu zwłok do kraju pozostaje bardzo istotne.
Gdy osoba umiera poza granicami kraju, a bliscy pragną pochować ją w ojczyźnie, konieczne jest sprowadzenie zwłok.

Ciało zmarłego można sprowadzić nawet z najodleglejszych zakątków świata. Istnieje szereg procedur i dokumentów niezbędnych do legalnego przetransportowania zmarłego na teren kraju.
Obecnie na rynku usług pogrzebowych w Polsce funkcjonuje wiele firm, które zajmują się transportem zwłok.
Warto jednak wiedzieć, jakie dokumenty należy przygotować, by wybrana firma mogła zrealizować zlecenie.

Sprowadzenie Zmarłego

W celu rozpoczęcia procedury sprowadzenia zwłok należy przede wszystkim uzyskać dokument stwierdzający zgon.
By móc posługiwać się nim na terenie kraju, powinien on zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Kolejnym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia o braku choroby zakaźnej wydanego przez lekarza.
Trzecim podstawowym dokumentem jest pozwolenie prezydenta/starosty urzędującego w miejscu pochówku zmarłego na sprowadzenie zwłok. Takie pozwolenie wydawane jest odpłatnie.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć w urzędzie konsularnym. Wszystkie czynności związane z administracyjną stroną transportu zwłok może wykonać w imieniu bliskich firma transportowa.
Firma taka działa na podstawie specjalnego upoważnienia danego jej przez bliskich zmarłego.

Dokumenty, jakie musi otrzymać przewoźnik, to:
• wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy,
• wniosek o dokonanie odprawy sanitarnej,
• upoważnienie do dokonania formalności administracyjnych,
• upoważnienie do sprowadzenia ciała/prochów do Polski,
• upoważnienie do odebrania rzeczy osobistych,
• upoważnienie do odbioru międzynarodowego aktu zgonu,
• upoważnienie na odebranie ciała z Medycyny Sądowej, jeśli zmarły tam przebywa.

Każde państwo ma swoje regulacje dotyczące transportu zwłok, dlatego firma transportująca zmarłego musi brać pod uwagę wszystkie regulacje.
Co ważne, ciało musi być transportowane specjalnie do tego przygotowanym samochodem.
Jeśli transport odbywa się samolotem, mogą być wymagane także inne zaświadczenia, np. o wykonaniu balsamacji.
Cena za sprowadzenie ciała do kraju jest różna w zależności od odległości i zaczyna się od kilku tysięcy złotych.